Uitgebreide Privacyverklaring

De uitgebreide privacyverklaring van Tearfund vzw is te vinden op de primaire Tearfund site.

Beknopte Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Tearfund vzw, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, info@tearfund.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving of ondersteuning en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze missie, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking te volbrengen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op communicatie met u, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@tearfund.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.tearfund.be.